Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Zyrtar i Ri për Prokurime
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 27.06.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 12.07.2022
Operator për Telefoni (1 pozitë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 27.06.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 12.07.2022
Zyrtar i Ri për shqyrtimin e ankesave (1 pozitë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 27.06.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 12.07.2022

© 2022