Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Zyrtar i ri për Operacione me Para të Gatshme
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 17.11.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 01.12.2022

© 2022