Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Zyrtar i Licencimit
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 20.01.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 03.02.2022
Zyrtar i ri i Licencimit
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 20.01.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 03.02.2022
Mbikëqyrës Bankar (një)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 20.01.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 03.02.2022
Mbikëqyrës i ri Bankar (një)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 20.01.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 03.02.2022

© 2022