Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Asistent/e Ekzekutiv/e
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 12.05.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 26.05.2022
Ekonomist për Analiza Ekonomike/Zyrtar (dy pozita)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 23.05.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 06.06.2022
Ekonomist për Stabilitet Financiar/Zyrtar (një pozitë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 23.05.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 06.06.2022

© 2022