Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Statisticient/e i/e ri/e në Divizionin e Statistikave të Bilancit të Pagesa
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 25.05.2023
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 08.06.2023
Statisticient/e i/e ri/e – Sektori i Statistikave të Llogarive Financiare
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 25.05.2023
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 08.06.2023
Administrator/e i/e bazave të të dhënave (zyrtar i lartë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 02.06.2023
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 16.06.2023
Administrator/e i/e Sistemeve (zyrtar i lartë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 02.06.2023
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 16.06.2023
Administrator/e i/e Rrjetit (zyrtar i lartë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 02.06.2023
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 16.06.2023

© 2023