Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Zyrtar i ri për Analiza buxhetore, kontroll dhe kontabilitet të shpenzimeve
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 23.02.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 08.03.2024
Zyrtar për Analiza buxhetore dhe kontroll
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 23.02.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 08.03.2024
Zyrtar për Edukim Financiar
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 26.02.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 11.03.2024
Statisticient i ri
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 28.02.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 13.03.2024

© 2024