Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Auditor/e
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 15.04.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 29.04.2024
Auditor/e i/e Lartë i/e Teknologjisë Informative
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 15.04.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 29.04.2024
Zyrtar/e Mbështetës/e i/e Teknologjisë Informative
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 15.04.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 29.04.2024
Zhvillues/e i/e Softuerit (Zyrtar/e i/e Ri/e) – 2 pozita
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 15.04.2024
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 29.04.2024

© 2024