Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Asistent/e Ekzekutiv/e
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 12.05.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 26.05.2022

© 2022