Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Zyrtar i Licencimit
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 20.09.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 04.10.2022
Zyrtar i ri për Operacione me Para të Gatshme
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 20.09.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 04.10.2022
Zyrtar i Ri Ligjor
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 20.09.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 04.10.2022
Mbikëqyrës i Lartë Bankar (1 pozitë)
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 26.09.2022
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 10.10.2022

© 2022