Mirë se vini!
Mirë se vini në BQK
Auditor/e i/e Lartë i/e Teknologjisë Informative
Vendi: Zyra kryesore
Prej: 21.09.2023
Tipi punëtorit: Orar të plotë
Deri: 05.10.2023

© 2023